Prevoz pokojnika u Srbiji

Prevoz pokojnika u Srbiji (uključujući Kosovo i Metohiju), bez obzira što se radi na teritoriji zemlje u kojoj je pokojnik preminuo i u kojoj se sahranjuje, podrazumeva poštovanje određenih procedura. Ukoliko je pokojnik preminuo u bolnici, pogrebno preduzeće KRALJ, na vaš poziv, može prikupiti svu neophodnu dokumentaciju iz relevantnih institucija i obezbediti neometan prevoz pokojnika do mesta sahrane ili do kapele.

Ako je smrt nastupila u domu pokojnika, pogrebno preduzeće KRALJ može, na vaš zahtev izvršiti prijavu smrti i prikupljanje neophodne dokumentacije za prevoz pokojnika i organizaciju sahrane.

U slučaju da želite da sve administrativne obaveze prepustite KRALJ pogrebnim uslugama i opremi, možemo za vas organizovati i:

  • Refundaciju troškova od PIO fonda
  • Prenos penzije pokojnika
  • Boravak pokojnika u kapeli (hladnjači)
  • Štampu umrlica
  • Objavu čitulja u dnevnim novinama

Pored ovih usluga, pogrebno preduzeće KRALJ može obezbediti i kompletnu organizaciju sahrane, pogrebnu opremu i pripremu pokojnika.


POGREBNA OPREMA
POGREBNE USLUGE